top of page

Angst

Angst er en en meget udbredt lidelse i Danmark. Angst kan føles meget invaliderende for den enkelte og kan påvirke livskvaliteten i væsentlig grad. Det er derfor vigtigt at søge behandling, så man kan lære at forstå, håndtere og mestre sin angst.

Forskellige former for angst

Der er flere forskellige former for angst. Her er en oversigt over nogle af de mest hyppige.

 

Social angst: Vedvarende angst for at blive kritisk observeret i sociale sammenhænge. Det kan nærmest beskrives som en ekstrem grad af almindelig generthed, som de fleste af os kender til.

Generaliseret angst: En tilstand præget af overdreven og vedvarende bekymring, der opleves som svær at kontrollere, og som medfører angstsymptomer såsom hjertebanken, rysten, sveden og muskelspændinger.

Helbredsangst: En overdreven frygt for at blive ramt af alvorlig sygdom og en stærk optagethed af eget helbred.

Panikangst: En pludselig følelse af intens frygt, som for nogle beskrives som en oplevelse af at skulle dø. Nogle tror, at de har fået et hjerteanfald eller er ved at blive sindssyge. Det kan tilsyneladende komme ud af det blå eller være knyttet til bestemte situationer (f.eks. forsamlinger eller offentlig transport).

OCD: Gentagne og vedvarende tanker, impulser eller indre billeder, der skaber ubehag og angst og som afledes ved bestemte ritualer (såsom at vaske hænder eller tælle). De vedvarende tanker kaldes for obsessioner, mens de efterfølgende ritualer, der anvendes til at dæmpe angsten, kaldes for kompulsioner.

Specifikke fobier: En vedvarende og overdreven frygt for specifikke objekter eller situationer. Det kan f.eks. være edderkopper, højder, lukkede rum, fly, vand eller blod. De er som regel fulgt af en udtalt undgåelsesadfærd, hvor personen forsøger at undgå situationer, hvor den pågældende fobi kan være til stede.

Hvordan følges angst?

Angst kan føles meget voldsomt, overvældende og meget ubehageligt.

 

Typiske symptomer på angst kan omfatte hjertebanken, sveden, rysten, åndenød, vejrtrækningsbesvær, mundtørhed, fornemmelse af at blive kvalt rastløshed, trykken for brystet, ubehag i maven, svimmelhed, rødmen, kvalme, uvirkelighedsfølelse.

Hvordan behandles angst?

Angst er vanvittig ubehageligt og derfor så svær at være i. Dog er det vigtigt at lære, at angsten går over igen og ikke som sådan er skadelig i sig selv.

 

I et behandlingsforløb kommer vi til at afdække, hvad som vedligeholder angsten, og hvordan du forsøger at dæmpe din angst. Ofte kan disse faktorer nemlig være med til at fastholde angsten. Undgåelsesadfærd, hvor personen forsøger at undgå det frygtede objekt/situation, kan være med til at fastholde angsten, idet personen aldrig lærer, at det frygtede ikke reelt er farligt. Det kan her være relevant med eksponering, hvor personen udsættes for det frygtede i små doser og får en erfaring med at kunne udholde og mestre angsten.

Det er også relevant at lære sin angst at kende. Det handler både om at lære at genkende sine angstsymptomer, forstå hvornår den opstår samt lære at berolige sig selv. En teknik kan være at fokusere på noget i omgivelserne (f.eks. alle røde biler, alle tasker eller alle vandflasker).

Et andet fokus for behandling er at udforske og udfordre opfattelser bag angsten. Det kan f.eks. dreje sig om ens opfattelse af andre, tanker om, hvad andre tænker om en, eller hvad der sker, hvis man ikke udfører et specifikt ritual i forbindelse med angsten. De specifikke opfattelser kan ofte være knyttet til hvilken slags angst der er tale om.

bottom of page