top of page

Depression

En rigtig modbydelig følgesvend

Depressionens mange ansigtsudtryk

Depression kan have mange udtryksformer. Følelsen af ikke at have lyst til ens liv. Mørke tanker. En tung, grå dyne, der konstant ligger over en. Al glæde er suget ud af en. Manglende interesse for ting, der tidligere farvede ens liv. Følelsen af at gå i sort. En komplet ligegyldighed. En gennemgribende tristhed og trang til at græde konstant. Kroppen er drænet for energi. Isolation. Søvnløshed.

Der kan være tale om, at man har tilbagevende tanker om død eller selvmord. Selvom det ikke nødvendigvis er noget, man har lyst til at handle på, kan det være voldsomt at opleve, at man mangler den livsglæde, som tidligere har været til stede i ens liv.

 

For at diagnosticere en depression klinisk set, skal der være mindst to kernesymptomer til stede og mindst to ledsagesymptomer i mindst to uger.

Kernesymptomer: 1) nedtrykthed, 2) nedsat lyst eller interesse, 3) nedsat energi eller øget tendens til at blive træt

Ledsagesymptomer: 1) nedsat selvtillid eller selvfølelse, 2) selvbebrejdelser eller skyldfølelse, 3) tanker om død eller selvmord, 4) besvær med at tænke eller koncentrere sig, 5) indre uro eller rastløshed eller hæmning, 6) søvnforstyrrelse, 7) ændringer i appetit eller vægt.

Jeg diagnosticerer ikke, men arbejder med de symptomer, som du præsenterer for mig i sammenhæng med, at vi forsøger at finde den underliggende årsag. Uanset om du opfylder de kliniske kriterier for en depression eller blot kan nikke genkende til ovenstående og ønsker at skabe forandring i dit liv, kan det være relevant med et terapiforløb.

Hvorfor får man en depression?

Depression kan skyldes mange forskellige årsager. Det kan f.eks. igangsættes af en skilsmisse, dødsfald, stress eller fyring. Der kan også være tale om en belastning over længere tid. Det er ikke alle, der oplever sådanne livskriser, der udvikler en depression, hvilket kan skyldes, at nogle personer også har en vis sårbarhed over for depression. Sårbarhed kan f.eks. skyldes genetik eller en konfliktfyldt opvækst.

På et biokemisk niveau er der tale om, at kroppen har for lidt af en neurotransmitter kaldet serotonin. Serotonin er et kemisk stof, der er forbundet med vores evne til at føle glæde, lykke og veltilpashed. Desuden spiller det også en rolle i appetit, søvn og hukommelse.

Fænomenet vinterdepression kan igangsættes af de korte, mørke dage, der findes mod de nordlige himmelstrøg om vinteren. De vil have en tilbagevende karakter, hvor de som regel begynder i efteråret og slutter i foråret.

Terapeutisk behandling af depression

Jeg lægger vægt på at finde den underliggende årsag til depressionen. Det kan f.eks. dreje sig om selvopfattelse, lavt selvværd, opfattelse af andre mennesker, for meget pres fra omgivelserne, konflikter i familielivet eller ensomhed og isolation. I samarbejde med hinanden forsøger vi at få en god forståelse af udviklingen af din depression, samt hvad der vedligeholder den. Ud fra denne dybdegående forståelse arbejder vi med, hvordan du kan skabe forandringer i din hverdag, så du snart begynder at få det bedre. Det kan f.eks. dreje sig om at få korrigeret opfattelse af andre eller en selv, at få skabt mere social kontakt eller lære at sætte grænser. Det kan også være relevant at se på tilstedeværelsen af eventuelle selvmordstanker; hvilken funktion spiller de i dit liv?; hvorfor denne trang til selvudslettelse?

Afhængig af, hvor meget du er påvirket af depressive tendenser, kan det også være nødvendigt med en sygemelding eller medicin. Dette foregår i samarbejde med egen læge.

bottom of page