top of page

Sorg

Et kort øjeblik når jeg vågner

har jeg glemt

at kastanjen overfor er fældet

og at bøgerne af min ungdoms stjerner

gule og bulede

står i en kasse på gaden

til ti kroner stykket

ja, selv at du for længst er væk.

Men i næste sekund

har jeg indhentet alle tredive år

og hen under aften

oven i købet fået en fremtid

før natten tar mig tilbage.

 

Af Søren Ulrik Thomsen, Rystet spejl

Hvad er sorg?

Sorg er en normal reaktion på at miste en, vi har kær. Det kan f.eks. være en ægtefælle, en nær ven, et barn, et højt elsket kæledyr eller noget andet betydningsfuldt. Når en elsket person dør, starter en sorgproces, hvor vores krop og psyke går i gang med at forstå og tilpasse sig, at vi har mistet noget betydningsfuldt.

Reaktioner på sorg afhænger både af, hvem du har mistet, hvordan du har mistet (uventet eller efter længere tids sygdom), hvem du er som person, hvilket sted du er i livet og hvilke tidligere erfaringer, du har med tab. Det kan være almindeligt i første omgang at blive ramt af chok og benægtelse, hvor man simpelthen ikke kan forstå, at den afdøde ikke er her længere. Efterfølgende kan der være blandede reaktioner, der både kan påvirke dig følelsesmæssig, tankemæssigt, social og fysisk.

Følelsesmæssigt: Chok. Tristhed. Fortvivlelse. Angst. Vrede. Skyld. Skam. Manglende lyst og interesse. Ensomhed. Forladthedsfølelse. Savn. Længsel.

Tanker: Uvirkelighedsfornemmelse. Hukommelses- og koncentrationsbesvær. Grublerier. Selvbebrejdelser. Invasive tanker om afdøde. Bekymringer for fremtiden. Selvmordstanker.

Socialt: Grådlabil. Uro. Hyperaktivitet. Irritabilitet. Isolation. Trækker sig. Misbrugstendenser. Undgåelse af minder.

Fysisk: Søvnforstyrrelser. Manglende appetit. Trøstespisning. Manglende energi. Træthed. Ondt i maven. Hovedpine. Kvalme. Nedsat immunforsvar og øget tendens til sygdom.

Hvor lang tid tager sorg?

Det er meget individuelt, hvor lang tid en sorgproces tager. Mange rapporterer, at sorgprocessen begynder at aftage, og hverdagen begynder at blive genoprettet efter et halvt til et helt år. Dog kan man længe efter opleve episoder med sorg på f.eks. bestemte dage eller særlige steder, som man forbinder med den afdøde.

Målet er ikke, at sorgen skal gå væk eller forsvinde, men det er derimod en proces, hvor sorgen på et tidspunkt træder mere i baggrunden og noget andet træder mere i forgrunden. Sorgen er noget, man bærer med sig resten af livet – men den kommer ikke til at fylde lige meget hele tiden. Man kan tænke på sorg som bølger, der nogle gange står højt og andre gange står lavt. Lige efter tabet kan sorgen føles overvældende og fylde alt hele tiden, men med tiden finder den en plads i baggrunden, selvom der fortsat kan være perioder, hvor den træder i forgrunden. For nogle kan det være en hjælp at tænke, at sorgen er prisen for at have elsket, og derfor heller ikke noget, der behøver at gå væk. Den afdøde sætter et aftryk i de efterladte, og man kan på den måde bære personen med sig.

Nogle kan være bange for at give sig hen til sorgen, fordi de frygter, at de ikke kommer ud af den. Det kan være, at de opfatter følelserne som permanente. Nogle kan f.eks. være bange for, at de ikke kan stoppe igen, hvis de først begynder at græde. Imidlertid græder man sjældent heftigt i mere end 7-8 min. Der kan også være noget forløsende ved at græde i en sorgproces, da tårerne indeholder cortisol (stress-hormonet), så vi derved oplever en afstresning af at græde.

Vi kan både dvæle for meget og for lidt ved sorg. Bliver man ved med at dvæle for meget i tabet lang tid efter og nærmest klynger sig til den døde, kan det være uhensigtsmæssigt, idet man ikke får tilpasset sig livet uden den afdøde. Omvendt hvis man derimod helt forsøger at undgå sorgen, får man ikke bearbejdet, men derimod skubbet sorgen foran sig. Den sunde sorg er snarere en proces, hvor man kan være i følelserne for dernæst at slippe dem igen.

 

Hvordan arbejder jeg med sorg?

Sorg er som sagt en naturlig reaktion til mistet en elsket person, så som sådan er det ikke noget, der skal behandles, men derimod noget der skal bearbejdes. Sorg gør ondt som bare pokker, men der er ikke noget sygeligt over den.

I mit arbejde med sorg kommer vi til at fokusere på at forstå betydningen af tabet af den anden, og forstå hvordan det påvirker ens dagligdag og ens identitetsopfattelse. Særligt ved ægtefæller kan det være, at du skal til at tilegne dig nye færdigheder, hvis der var en særlig rollefordeling (f.eks. madlavning, det sociale eller praktiske gøremål). Sorg kan være præget af mange forskellige følelser; vrede, savn, tristhed, skyldfølelse. Vi ser på, hvilke følelser du kæmper med omkring sorgen og giver dem den plads, de skal have.

Et andet fokuspunkt er at få sagt farvel. Hvis du har mistet en kær person, kan der være noget bearbejdning i at få sagt farvel og givet slip på fælles drømme samtidig med, at du får sagt goddag til nye roller, nye relationer eller nye aktiviteter. Her er det vigtigt at pointere at sige farvel er ikke det samme som at glemme. Der er derimod tale om en adskillelsesproces, hvor vi arbejder med at acceptere, at den afdøde ikke længere er en del af det nuværende liv.

Jeg forsøger at skabe et rum, hvor vi sammen kan være i det smertefulde. Nogle kan opleve, at netværket har svært ved at rumme de kraftige følelser, der kan være til stede i en sorg, så mit mål er at skabe et rum, hvor der er plads til det. Det kan også være, at der er brug for at arbejde med, hvordan du kan bruge dit netværk. Nogle bekendte kan være opsatte på at få personen hurtigt igennem sorgen, fordi det gør ondt at se en kær være i så stor en smerte, så det kan være en idé at få forklaret, at man har brug for, at der er plads til tårerne og til smerten. Det kan også være, at du har en tendens til at isolere dig eller har et sparsomt netværk, hvor en del af arbejdet kan være at arbejde med at få styrket netværket.

Man kan i sorg tale om en tosporsmodel, hvor man kan veksle imellem et tabsorienteret fokus og et genopbygningsfokus. I det tabsorienteret spor, dvæler man ved minderne, og det man har mistet, mens man i genopbygningssporet er optaget af at opbygge en ny fremtid og skabe en ny hverdag, der fungerer. Det er vigtigt at give plads til begge dele og være i stand til at pendulere frem og tilbage mellem tab og restaurering.

Kompliceret sorg

Sorg kan føles syg. Men det er vigtigt at slå fast, at sorg er en naturlig del af livet, der gør afsindigt ondt. Hos langt de fleste vil sorgen imidlertid aftage over tid og træde mere i baggrunden. For nogle aftager sorgen derimod ikke, men opleves fortsat som et intenst og invaliderende savn lang tid efter. Der kan være tale om, at den efterladte fortsat benægter, at den afdøde er død og har svært ved at erkende, at vedkommende ikke kommer igen. Det også være, at der er tale om, at det er svært at finde en ny mening ved livet, genopbygge hverdagen eller at fungere socialt eller på arbejdet lang tid efter tabet. Alt dette er almindelige reaktioner efter et tab, men har man lang tid efter stadig svært ved at tilpasse sig sorgen, kan der være tale om kompliceret sorg, som kan kræve en form behandling.

Nogle faktorer kan medføre en øget risiko for at udviklet et kompliceret sorgforløb. Det har f.eks. betydning om dødsfaldet var pludseligt eller gradvist, eller om døden indtraf smertefri eller var mere brutal. Ligeledes har tilknytning til den afdøde en betydning, f.eks. om forholdet var præget af stor afhængighed og ambivalente følelser. Måske har forholdet været kompliceret inden, hvor der har været problematikker såsom undertrykkelse eller dominans, der kan medføre stærke negative følelser såsom vrede, skyld og skam, og det kan være svært at rumme ambivalensen af disse følelser med savnet.

Ligeledes har det stor betydning, hvilket netværk den efterladte har at trække på. Nogle kan have tendens til at isolere sig fuldstændig, hvilket kan forstærke deres sorg. Det kan også udgøre en risikofaktor, hvis den efterladte har oplevet flere tab inden for kort tid, eller har en historie præget af tab og traumer. Derudover kan den efterladte have svært ved at have kontakt til sine egne følelser og dermed have vanskeligheder med at bearbejde sin sorg effektivt.

bottom of page