top of page

Stress

Kortvarig stress gør os i stand til at klare os i ekstreme situationer, hvor vi har brug for at handle hurtigt og effektivt. Langvarigt stress er imidlertid skadeligt og kan påvirke vores fysiske såvel som psykiske velbefindende.

Stress opstår, når ydre eller indre krav overstiger ens ressourcer. Det er ikke en diagnose, men derimod en tilstand, som vi oplever, når vi bliver overbelastede.

 

Hvad sker der i kroppen? Hjertefrekvensen øges, og der kan opleves hjertebanken. Stresshormoner udløses, herunder cortisol og adrenalin. Blodtrykket stiger. Blodet cirkulerer hurtigere. Fordøjelsen hæmmes. Pupillerne udvides. Kroppen gør sig så at sige klar til kamp og klar til at yde sit optimale.

Stress er gavnligt, hvis vi skal levere en stor præstations over kort tid. Da stenaldermændene gik rundt på savannen og mødte en umiddelbar fare, overlevede dem, der hurtigt kunne mobilisere en stor energi. I dagens Danmark er stressfaktorer imidlertid ikke afgrænsede til enkelte hændelser, men mangle oplever derimod af blive mødt af arbejdsopgaver, der ikke er klart afgrænset i forhold til omfang og forventninger. Det er her den længerevarende stress opstår, der er skadelig.

Kortvarig vs. langvarig stress

​Kortvarigt stress er altså fint og brugbart, når vi skal mobilisere meget energi på kort tid. Når faren er drevet over, er det imidlertid vigtigt, at vores nervesystem falder tilbage til normalen. Hvis dette ikke sker, bliver der tale om langvarig stress, og det er her, vi begynder at se negative effekter.

Stress på lang sigt er det skadeligt og kan have en række negative konsekvenser:

 • Nedsat immunforsvar

 • Uvirkelighedsfølelser

 • Dissociation, der er en ændring i bevidsthedstilstanden, så f.eks. omverden, tiden eller egen krop føles anderledes og fremmedartet

 • Søvnforstyrrelser

 • Højt blodtryk

 • Ubeslutsomhed

 • Depression

 • Grådlabilitet

 • Svimmelhed

 • Åndedrætsbesvær

 • Øget brug af alkohol, tobak og fedtholdigt mad.

Behandling

I behandlingen kommer vi til at arbejde med at kortlægge hvad det er, som stresser dig. Det kan være, at du generelt er overbelastet, både på hjemmefronten og på arbejdet. Det kan også være, at du kun af påvirket af meget på arbejdet, men kommer hjem uden energi, og der så generes konflikter i hjemmet. I første omgang handler det om at få skåret fra, prioriteret, sagt nej til ting og få slappet af, så balancen i nervesystemet kan genoprettes. Fokus vil desuden være på at lære at afstresse kroppen og stressreducerende aktiviteter som f.eks. gåture i naturen eller mindfulness.

Dernæst kan vi begynde at kigge på, hvad der ligger bag overbelastningen. Er det f.eks. nogle gentagne konflikter, et meget højt ambitionsniveau, manglende afgrænsning af arbejde eller manglende evne til at sige nej, der har ført til den øgede belastning.

bottom of page