top of page
Portræt - Beskåret.jpg

Min tilgang

Jeg arbejder ud fra en psykodynamisk tilgang, hvor vi forsøger at forstå de underliggende problemer i sammenhæng med aktuelle symptomer.

Jeg uddannet psykolog fra Aarhus Universitet og har efterfølgende arbejdet med misbrugsbehandling, indtil jeg startede egen praksis i 2022.

Psykodynamisk terapi handler om at få en forståelse for de symptomer du oplever i din hverdag i sammenhæng med underliggende årsager, der kan være med til at fastholde dig i negative mønstre.

To spor. Hos mig kommer du til at arbejde på to spor: med de aktuelle symptomer, som du oplever, og med de underliggende problemer.

Aktuelle problemer. Først vil vi forsøge at klarlægge, hvilke problemer du oplever i dit daglige liv, og hvordan det påvirker dig. Vi vil både forsøge at forstå baggrunden for dine problemer og hvad, der vedligeholder dem den dag i dag.

Kernen. Symptomerne er ofte opstået som en måde at håndtere det svære på, og derfor finder jeg det vigtigt at forstå dem ud fra et helhedsindtryk af dig. Således søger vi at finde frem til kernen i dine konflikter eller problemstillinger. Det er helt centralt at forstå årsagen til problemerne, så f.eks. et alkoholmisbrug ikke blot erstattes af en ny afhængighed.

Forandring. Når vi har opnået en vis forståelse for dine symptomer/problemer, vil vi arbejde med, hvordan du kan omsætte indsigt til forandring. Det er min ambition, at du går fra hver samtale med noget konkret, du kan anvende i din hverdag.

Som psykolog er jeg desuden dækket af tavshedspligt jævnfør Psykologloven.

CV

2022 - nu: Selvstændig psykolog

​​

2021 - nu: Underviser hos StudieAkademiet

2022: Misbrugsbehandler i fængsel og arresthus, Hjulsøgårdfonden

2021: Kandidatgrad i psykologi, Aarhus Universitet

2020: Praktikant på Retspsykiatrisk Afdeling, AUH Psykiatrien

​​

Det har været en fornøjelse at arbejde med Lila. Hun var meget god til at skabe et trygt sted, som har gjort det meget nemt for mig at åbne mig op og tale om mine problemer. Jeg har følt mig meget tryg og tilpas hos hende, og har følt mig hørt og forstået hver gang. Hun er meget dygtig og har givet mig mange gode redskaber til at takle mine problemer. Jeg har virkelig nydt min tid hos hende og vil varmt anbefale hende. :))

bottom of page