top of page

Misbrug

”Én enkelt en skader ikke.”

”Jeg kan godt holde op, hvis jeg virkelig vil.”

”Jeg drikker jo ikke om morgenen.”

Det er eksempler på gængse undskyldninger, der ofte bliver taget i brug, når der knappes en øl op, en joint tændes eller aftenens første bane tages. Måske du kan genkende nogle af dem fra dig selv eller fra andre og har lyst til at arbejde med det. Jeg har kendskab til misbrug fra mit arbejde som misbrugsbehandler i fængsler og arresthuse.

Alcoholism.jpg
Misbrugets pris

Misbrug har en pris. Måske har du oplevet, at du bliver afskåret fra venner og familiemedlemmer. Det kan være fordi, du føler dig lidt som en outsider eller det sorte får. Nogle føler også, at de ikke er den forælder, partner, ven eller kollega, som de egentlig ønsker at være. Det kan være, at du ikke kan yde det samme på arbejde, som du kunne tidligere, hvor misbruget ikke havde taget kontrollen over dig.

Stoffer, alkohol og cannabis påvirker os, når vi indtager dem over længere tid. Det kan være en hurtig løsning på et ubehag her og nu, men på længere sigt påvirker det vores hjerne, krop, sociale relationer og arbejdsevne. På en måde fordærver det os langsomt. Ofte lægger vi ikke engang selv mærke til ændringen, da den sker så gradvist. Flere af mine klienter giver udtryk for, at det er først, når de kommer ud på den ædru eller stoffri side, at de rent faktisk kan se, hvordan alkoholen eller stofferne påvirkede dem. Misbrug af alkohol og stoffer påvirker stort set alle aspekter i livet; arbejdet, familien, vennerne og fritidsinteresserne. Det begynder at overtage alle dele af ens liv.

 

 

 

At finde vejen tilbage til et liv uden eller i moderat grad er ofte også en rejse i at finde sig selv og sin identitet igen, som man helt kan have glemt eller mistet, fordi stofferne har fyldt så meget. I min terapi kigger vi på, hvad det er for et liv, du egentligt gerne vil leve, og hvad du skal gøre for at dit liv retter sig herefter.

Er det de andre, der synes, du har et problem?

Det er ret normalt, at det er andre, der påpeger, at du drikker eller ryger for meget, mens du selv ikke kan se problemet. Benægtelse er en almindelig del af et misbrug, der tillader den skadelige adfærd at fortsætte. Hvis vi bliver konfronteret med, at vores handlinger ikke er i overensstemmelse med den måde, vi ønsker at leve på, opstår der et ubehag, og vi skal tage stilling. Benægter vi i stedet vores adfærd, kan den fortsætte uden, at vi konfronteres med ubehaget.

Hvorfor holder du ikke bare op?

Hvorfor holder du ikke bare op? Det er muligvis et spørgsmål du eller andre har stillet dig. Det burde vel ikke være så svært? Eller hvad?

Når der er tale om misbrug er der en række komplicerede faktorer, der er på spil. Mange stoffer udløser dopamin, der er et signalstof i hjernen, der giver os en følelse af belønning. Derfor vil vores krop altid søge mere af det, der giver denne fornemmelse af belønning. Der kan også være tale om sociale faktorer, f.eks. at du er vant til at ryge, drikke eller tage stoffer sammen med dine venner. Desuden kan stoffer og alkohol være en måde at holde negative følelser, angst og ubehag på afstand. Det er en kortsigtet løsning, der måske virker her og nu, men på længere sigt kan give bagslag.

I min behandling tager jeg udgangspunkt i, at vi skal lære at forstå hvilken funktion misbrug spiller i lige præcis dit liv. Hvornår det er, du gør brug af det, og hvilke mekanismer, der er på spil lige netop hos dig. Det er ingen nem vej at lægge et misbrug på hylden, og det kræver mod at konfrontere sig med alt det, som stofferne forsøger at holde væk.

Har du brug for at ryge dig normal?

Ryger man kun hash en gang imellem, oplever man en rus, når man ryger. Efterfølgende kan man blive sløv, tungsindig og uden livsgnist. Det er en slags bagrus, hvor man kommer ned i en tilstand, der ligger under ens normaltilstand. Ryger man over længere tid, vil man generelt gå rundt i en nedsunket tilstand, som man løftes ud af, når man ryger. Derfor kan det føles, som om, du har brug for at ryge for at kunne fungere. Der er mange, der ryger hash til daglig, der oplever, at de har brug for at ryge for overhovedet at komme ud af sengen og gå i gang med dagens gøremål. Hvis du derimod lader være at ryge i en længere periode, vil du først opleve abstinenssymptomer i perioden, hvor cannabissens stoffer arbejdes ud af kroppen, men derefter vil de fleste opleve, at de generelt bliver bedre fungerende.

Jo mere man ryger/tager/drikker, jo mere tolerance udvikler man. På et neuropsykologisk niveau, sker der det, at kroppen regulerer antallet af receptorer, og der skal derfor mere af det samme stof til at opnå den virkning, du har været vant til. Samtidig kan leveren også blive bedre til at nedbryde stoffet. Resultatet er, at du har brug for mere og mere af stoffet for at opnå samme virkning.

 

Et tabu

Misbrug er ofte forbundet med flovhed og skam. Misbrug rummer et kontroltab, som i dagens samfund ikke er velanset, og derfor kan det være svært at snakke om. Vi har ofte et stereotypt billede af, hvad det vil sige at være en ”misbruger”, og denne stereotyp er i mange tilfælde (om end ikke alle) langt fra virkeligheden. Man kan sagtens have et misbrug og være velfungerende på jobbet. Der kan også sagtens være tale om misbrug, selvom du ikke drikker hele dagen igennem. Måske er stereotypen medvirkende til, at vi ikke snakke med andre om, at vi kan have problemer med at styre indtaget af alkohol eller stoffer.

Uanset årsagen til, at vi forsøger at holde misbrug skjult, er jeg af den opfattelse, at fordæktheden netop spiller en stor vedligeholdende rolle i misbruget. Det første skridt er overhovedet at begynde at tale om det. En af mine vigtigste værdier som behandler er, at du ikke føler dig fordømt hos mig, selvom du viser de mere skamfulde sider af dig selv.

 

Misbrug III.png
bottom of page