top of page

Spiseforstyrrelser
og andre problemer med mad

Når mad bliver løsningen til alle problemer

Spiseforstyrrelser

Diagnostisk set skelner man imellem anoreksi, bulimi og BED (binge eating disorder) inden for spiseforstyrrelser.

Anoreksi er kendetegnet ved et stærkt begrænset madindtag og deraf undervægt. Der ses en gennemgribende frygt for at tage på i vægt, og personen kan være ud af stand til at se sin egen undervægt, måske endda ligefrem opfatte sig selv som overvægtig. Mad og kalorieregnskab er nærmest aktiveret hele tiden og fylder alle dele af livet. Der kan være tale om, at visse fødevarer er forbudte, og kosten meget ensidig. Tankerne omkring mad kan begynde at fylde så meget, at det er svært for personen at opretholde et socialt liv og i stedet trækker sig for at passe sin spiseforstyrrelse. Personen kan endvidere have et tvangspræget forhold til motion, hvor mængderne er overdrevne, og det ikke er lystdrevet. På grund af underernæringen kan menstruationen udeblive eller helt ophøre for en periode.

Bulimi involverer perioder med overspisning (spiser meget store mængder mad på kort tid) og derefter forsøg på at kompensere for det ved at kaste op, bruge afføringsmidler, faste, eller dyrke overdreven motion. Der er ofte et stærkt ønske om vægttab og meget af selvopfattelsen kan være baseret på kroppens størrelse og udseende. Mange har i perioder restriktiv spisning for at kompensere for overspisninger, hvilket ofte spiller en væsentlig rolle i at forstærke overspisninger, da kroppen ganske enkelt bliver sulten. En del af behandlingen er derfor at få stabilt dagen igennem og ophæve sort-hvid-tænkning omkring "forbudte fødevarer".Folk med bulimi kan føle, at de ikke kan kontrollere deres spiseanfald, og disse episoder kan føre til skam og skyldfølelse.

BED er karakteriseret ved regelmæssige episoder af overspisning, hvor personen føler et tab af kontrol og er ikke i stand til at stoppe med at spise. I modsætning til bulimi forsøger personer med BED typisk ikke at "opveje" for deres overspisning med opkast, fasting, eller overdreven motion, hvilket ofte resulterer i vægtøgning.

Forstyrret spisning

Selvom du ikke opfylder kriterierne for en diagnose, kan du godt opleve forstyrret spisning, der kræver behandling. Det er vigtigt at tage hånd om, hvis det tager meget af din livsenergi. Forstyrret spisning kan se ud på mange måder. De spænder fra restriktiv adfærd, hvor personen indtager sparsomme mængder mad og dyrker meget motion, til en adfærd, hvor personen indtager meget store mængder mad uden følelsen af at kunne styre det.

Du kan f.eks. opleve disse symptomer:

 • Stærkt ønske om vægttab

 • Evige slankekure

 • Nye planer om, hvordan du skal tabe sig

 • Overspisninger hvor du mister fornemmelsen af at kunne styre, hvor meget du spiser

 • Tidskrævende motion

 • Konstante tanker om mad

 • Tjekkende adfærd (f.eks. veje dig flere gange dagligt, "tjekke" deller eller spejle dig)

 • Et konstant mentalt regnskab over kalorieindtag

 • Skam over store indtag af mad

 • Nu er jeg begyndt – så kan jeg lige så godt tømme pakken og få det ud af huset

 • Jeg starter på en frisk i morgen

 • Det er svagt at have brug for mad

 • Jeg skal bare tage mig sammen

Behandling

Spiseforstyrrelser og forstyrret spisning handler sjældent kun om maden. Som regel er de udviklet i en svær periode, som en strategi til at håndtere nogle tunge ting. Derfor kommer vi i terapien også til at arbejde på to spor: På den ene side arbejder vi med maden og symptombilledet, og på den anden side arbejder vi med de underlæggende følelsesmæssige og relationelle mønstre.

 

Vi kan f.eks. komme til at berøre disse temaer:

 • Overspisninger

 • Balance i madindtag

 • Fornemmelse over at kunne styre din spisning

 • "Forbudte fødevarer"

 • Tjekkende adfærd (f.eks. veje dig, "tjekke" deller, spejle dig)

 • Kropsbillede og kropsideal

 • Tilpashed i egen krop

 • Selvværd

 • Evindelige slankekure

 • Hvad du hellere vil bruge dit liv på

 • Følelsesmæssig sult

 • Mæthedsfornemmelse

 • Spiseproblemernes funktion

Følelsesmæssig sult

Ligesom en person kan opleve fysisk sult, som resultat af spiseproblemerne, kan en person også opleve en følelsesmæssig sult. En fysisk sult kan dog på mange måder være nemmere at håndtere, end den følelsesmæssige sult. Følelsesmæssig sult kan bl.a. udtrykkes som beskrevet nedenfor.

Ensomhed. Måske du bor alene og føler dig meget alene, men ved at fokusere på at tabe dig, kan du dæmpe denne følelse. Mange beskriver, at en spiseforstyrrelse bliver deres bedste ven, som de altid kan regne med, når tingene er svære at håndtere.

Omsorg. Måske du hungrer efter, at der er nogen, der tager sig af dig og passer på dig. Hvis du f.eks. er undervægtig, kan det være, at du opnår den omsorg eller bekymring fra andre, som du har så ufattelig meget brug for. Vi kan i terapien arbejde med andre måder at opnå denne omsorg på, hvor fokus ikke udelukkende kommer til at lægge på omsorg for dit fysiske helbred.

Konflikter. Det kan også være, at hver gang du har været i en diskussion eller føler dig trådt på, tyr til at spise store mængder mad. Mad kan udløse en form for trøst i os, og man kan på en måde "spise sine følelser". Det er ikke engang sikkert, at du er bevidst om disse mønstre og et første skridt vil være at få øje på mønstrene og dernæst finde en anden måde at tage dig af dig selv.

Svigtet. Måske du nemt føler dig afvist, kritiseret og svigtet, når andre kommer tæt på. Måske du er hypersensitiv over for det og ligefrem ubevidst kommer til at lede efter tegn på, at andre ikke kan lide dig. Her oplever nogle, at en spiseforstyrrelse kan bruges til at dæmpe de svære følelser af at være utilstrækkelig i relationen til andre, da den bliver en smutvej til, at alting vil blive godt, ”når bare jeg lige har tabt mig 5 kg mere”.

Efter et forløb hos Lila på cirka 1 års tid Har jeg fået stor hjælp til at håndtere min spiseforstyrrelse og de selvværdsproblemer jeg har døjet med. Hun er en psykolog der lytter og tager hånd om en. Fokus på de underliggende problemer og hvordan disse kan løses i stedet for kun at fokusere på “symptomerne”. Jeg ville anbefale Lila til alle der måtte kæmpe med lignende problemer.

bottom of page